Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Sủng Là

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Phạm Văn Dũng
Điện thoại: 01693903263

Email:phamdungsldv@gmail.com